3 dimensionele planning en voorbereiding van uw implantaten

Aan de hand van een intra-orale scan die samengevoegd wordt met een Ct scan kan de implantaatoperatie volledig digitaal worden voorbereid. We maken dan een malletje wat ons helpt om nog correcter de implantaten te plaatsen in het aanwezige bot en afgestemd op de latere vorm van uw tanden. Dit zorgt voor een snellere implantaatoperatie en achteraf een esthetischer resultaat van uw nieuwe tanden op de implantaten. Wij passen dit standaard toe voor al onze implantaatpatiënten.

L-PRF

Dit is een techniek waarbij er na bloedafname van de patiënt een fibrine substantie bekomen wordt die rijk is aan bloedplaatjes. Deze substantie kan als prop in een slecht helende wonde geplaatst worden maar kan ook in de vorm van een membraan gemodelleerd worden om een wonde af te dekken.

Het is een veelbelovende techniek om wondes sneller te laten helen en ook sneller botherstel te krijgen om implantaten te kunnen plaatsen. Onze praktijk is mee op de trein gestapt van deze nieuwe evolutie om onze patiënten zo optimaal mogelijk te kunnen helpen.

c6494ff7f2-lprf134

Cone Beam CT scan

Om de bothoeveelheid 3 dimensioneel te beoordelen met een zo beperkt mogelijke bestraling is tegenwoordig de cone beam CT scan de gouden standaard voor het hoofd- en halsgebied. Dit apparaat staat ter beschikking in de praktijk om meteen,bij de juiste indicaties de mogelijkheid voor bijvoorbeeld het plaatsen van implantaten te beoordelen.

 

0f3693ac72-XOGRAPH__1291133434_Planmeca_ProMax_3d_Max_2

Galvosurge ®

Implantaten zijn een goede oplossing als tanden verloren zijn gegaan, echter ook implantaten zijn onderhevig aan tandvleesontstekingen en botverlies.  Om dit te vermijden moeten implantaten ook geregeld professioneel gereinigd worden en is uw zelfzorg uitermate belangrijk.

Als het dan toch misgaat, is er dankzij de Galvosurge een extra mogelijkheid bijgekomen om operatief de implantaten terug steriel te maken en het bot te herstellen.  Om te bepalen of dit voor u mogelijk is, is er een grondig vooronderzoek nodig om de resterende bothoeveelheid te beoordelen.  U kan hiervoor een afspraak maken in onze praktijk.

https://galvosurge.com